Under Construction
Soon available
X
ecologia 1
ecologia 2
ecologia 3
ecologia 4
Mise
Při naší každodenní činnosti se řídíme těmito zásadami a hodnotami:
• prosazujeme bezpečnost práce a přísné dodržování platných právních předpisů a motivujeme zaměstnance k odpovědnému chování.
• Pracujeme se surovinami, jež byly pečlivě vybrány, zkontrolovány a opatřeny potřebnou bezpečnostní dokumentací.
• Minimalizujeme plýtvání zdroji a optimalizujeme výrobní procesy, usilujeme o regeneraci a recyklaci odpadů produkovaných naší firmou, a podporujeme tak vznik nových technických a ekologicky udržitelných kompaundů.
• Zákazník je v centru pozornosti při každém výrobním procesu, u každého výrobku nebo poskytované služby.
• Investujeme stále více prostředků, abychom mohli plnit rostoucí požadavky a nároky trhu. a stále se řídíme nadčasovým citátem
Luigi Einaudi  (prezidenta Italské republiky v letech 1948-1955)

"....tisíce, miliony lidí pracují, vyrábějí a šetří navzdory všemu, co bychom mohli vymyslet proto, abychom jim znepříjemnili život, kladli jim do cesty překážky a odrazovali je. Dopředu je žene přirozená touha; nejen hlad po penězích, ale chuť a hrdost na to, že firma prosperuje, získává kredit a vzbuzuje důvěru u stále většího počtu zákazníků, rozšiřuje výrobní zařízení a zkrášluje kanceláře - to vše je hnacím motorem pokroku, který je stejně silný jako touha po výdělku a zisku. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by možné vysvětlit, proč podnikatelé ve svých firmách vynakládají veškerou svou energii a investují veškerý svůj kapitál, aby docílili zisku mnohem skromnějšího, než jaký by mohli zaručeně a pohodlně mít z jiných činností "