Under Construction
Soon available
X
prodotti 1
prodotti 2
prodotti 3
PRODUKTY
Na začátku 90. let se firma Plastinord rozhodla soustředit své investice do řady významných změn, spočívajících ve využití moderních technologií pro svá výrobní zařízení, jejichž cílem bylo zajistit speciální zpracování a úpravu nylonových kompaundů. Díky výrobní kapacitě moderních dvoušnekových strojů může firma Plastinord včas splnit požadavky zákazníků na výrobu velkých množství mnoha druhů materiálů.
Plastinord se specializuje na přípravu kompaundů na bázi polyamidových pryskyřic. Polyamid je termoplast se zvýšenou mechanickou a tepelnou odolností. Vyznačuje se těmito vlastnostmi: schopností krystalizovat, značnou pevností, vynikající odolností vůči chemickým činidlům a vysokým bodem tání, což umožňuje jeho použití při vysokých teplotách. Elektrické vlastnosti vhodně plněného nylonu umožňují jeho použití tam, kde jsou vyžadovány zvýšené izolační schopnosti. Vysoká samozhášivá schopnost přispívá k dobré odolnosti proti hoření. Proto je polyamid velmi vhodný pro nejrůznější aplikace: používá se k výrobě technických dílů a součástí v odvětví inženýringu, strojírenství, v automobilovém, elektronickém a nábytkářském průmyslu. Plastinord nabízí své výrobky k řešení specifických požadavků. Kromě výroby polyamidových kompaundů 6 - 66, plněných skelnými vlákny, s elastomery nebo se samozhášivými aditivy, nabízíme pomoc specializovaných technických pracovníků a moderní laboratoře při vývoji nových speciálních materiálů. V posledních letech jsme se zaměřili především na výzkum, a díky tomu firma Plastinord rozšířila škálu svých výrobků takto:

PLASTIMID ® A (PA 66 kompoundy) - také s certifikací UL 94 V0
PLASTIMID ® B (PA 6 kompoundy) - také s certifikací UL 94 V0


PLASTIMID B
POLYAMID 6 základní
POLYAMID 6 houževnatý (se zvýšenou rázovou odolností)
POLYAMID 6 plněný skleněným vláknem nebo mikrokuličkami
POLYAMID 6 houževnatý a plněný skleněným vláknem
PLASTIMID A
POLYAMID 66 základní
POLYAMID 66 houževnatý (se zvýšenou rázovou odolností)
POLYAMID 66 plněný skleněným vláknem nebo mikrokuličkami
POLYAMID 66 houževnatý a plněný skleněným vláknem