Under Construction
Soon available
X
in viaggio.........
Plastinord
..un'azienda è come un albero: .
tanto più sono profonde le radici tanto più forte sarà l'albero
Pro bližší informace se posuňte níže
PLASTINORD - DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ FIRMA Plastinord je firma, která dodržuje základní mezinárodní normy, na základě žádosti ze strany zákazníka je schopna vydat analytický certifikát pro každou vyrobenou šarži. Plastinord dodává své výrobky zabalené tak, aby se zabránilo jejich navlhnutí: uživatel může granulát použít přímo k lisování, aniž by bylo nutno jej předsoušet.
Díky své rozsáhlé a odborně erudované obchodní síti je firma Plastinord připravena splnit jakékoli přání zákazníka, zajistit včasnou distribuci i účinnou technickou podporu.