Under Construction
Soon available
X
test laboratorio esempio 1
Test laboratorio 2
lab 3
lab 4
lab 5
lab 6
lab 7
VÝZKUM A VÝVOJ

Ve snaze o dosahování co možná nejvyšší kvality výroby firma Plastinord zřídila vlastní laboratoř pro analýzy a kontrolu vstupních materiálů a surovin, kde se kontrolují jejich základní chemické a fyzikální vlastnosti. Díky této výzkumné činnosti a úzké a efektivní spolupráci s koncovými uživateli je firma schopna vyrábět produkty s nejvyššími kvalitativními parametry, vhodné i pro velmi speciální technické aplikace.
Po vývoji nových kompaundů vytvořených zákazníkovi „na míru“, následuje zkušební výroba a důsledná kontrola chemických a fyzikálních vlastností konečného výrobku. Teprve poté se přejde ke standardní průmyslové výrobě, která je prostřednictvím moderních výrobních a laboratorních zkoušek doprovázena operativní kontrolou kvality během celého výrobního cyklu. Naše laboratoř je vybavena zařízeními, která umožňují:
• DSC analýzu pro měření metodou diferenciální skenovací kalorimetrie
• kontrolu fyzikálních a reologických vlastností, určování MFI, anorganických plniv…
• mechanické vlastnosti v tahu a ohybem pomocí dynamometru
• zkoušky rázové houževnatosti pomocí kyvadla - metodou Izod
• analýzu tepelných vlastností, stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT) a teploty měknutí dle Vicata
• hodnocení chování při hoření (UL, GWT)
• měření teploty a vlhkosti