Under Construction
Soon available
X
test laboratorio esempio 1
Test laboratorio 2
lab 3
lab 4
lab 5
lab 6
lab 7
BADANIA I ROZWJ

Chcąc zapewnić jak najwyższą jakość produkcji firma Plastinord uruchomiła własne laboratorium do analizy i kontroli materiałów wejściowych i surowców, gdzie badane są ich podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Dzięki działalności badawczej oraz ścisłej, efektywnej współpracy z użytkownikami końcowymi, firma jest w stanie produkować wyroby najwyższej jakości, odpowiednie do specjalistycznych technicznych zastosowań.
Kolejnym etapem po opracowaniu nowych związków chemicznych, "na miarę" dla danego klienta, jest produkcja próbna oraz szczegółowa kontrola właściwości fizycznych i chemicznych produktu końcowego. Dopiero potem można rozpocząć standardową produkcję przemysłową, której w trakcie całego cyklu produkcyjnego towarzyszą kontrole jakości w postaci nowoczesnych testów produkcyjnych i laboratoryjnych. Nasze laboratorium wyposażone jest w urządzenia, które umożliwiają:
• analizę DSC do pomiarów metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej
• kontrolę właściwości fizycznych i reologicznych, określanie MFI, wypełniaczy anorganicznych…
• rozciąganie i gięcie, pomiar własności mechanicznych za pomocą dynamometru
• próby udarności za pomocą wahadła - metodą Izoda
• analizę właściwości termicznych, określenie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury mięknięcia metodą Vicata
• ocenę zachowania przy spalaniu (UL, GWT)
• pomiary temperatury i wilgotności